UWAGA: Przeczytaj, jaka jest nasza Polityka Prywatności.

Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest JEKOS Jerzy Kostowski – właściciel i administrator Serwisu z siedzibą w 05-092 Łomianki, ul Szczytowa 10B, NIP: PL1180837012.

2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie odwiedzaj serwisu, nie zapisuj się do newsletterów i nie pobieraj darmowych materiałów edukacyjnych należących do firmy  JEKOS Jerzy Kostowski oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez nią. 

3. JEKOS Jerzy Kostowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany w Polityce Prywatności”.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularzy kontaktowych, zamieszczanych na stronach internetowych należących do JEKOS Jerzy Kostowski  (np. www.jerzykostowski.pl; www.jekos.pl).

DANE OSOBOWE

5. JEKOS Jerzy Kostowski przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących własne produkty i usługi oraz w celach marketingu bezpośredniego tych produktów i usług, jak również produktów i usług partnerów handlowych JEKOS Jerzy Kostowski, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

6. JEKOS Jerzy Kostowski wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez JEKOS Jerzy Kostowski jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:  
- umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,  
- realizacji zamówień na produkty i usługi JEKOS Jerzy Kostowski, 
- reakcji na informacje przesłane przez 
JEKOS Jerzy Kostowski z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
- realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów, e-booków i szkoleń, 
- realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy JEKOS Jerzy Kostowski oraz produktów i usług jej partnerów handlowych, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. 

8. Poprzez: 
- podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług 
JEKOS Jerzy Kostowski, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera, e-booka i szkoleń lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz 
- zaznaczenie właściwego pola wyboru, 
Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności, a t
ym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez JEKOS Jerzy Kostowski

9. Poprzez: 
- podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz 
- zaznaczenie właściwego pola wyboru, 
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy 
JEKOS Jerzy Kostowski oraz produktów i usług jej partnerów handlowych.

10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez JEKOS Jerzy Kostowski. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

12. JEKOS Jerzy Kostowski będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez JEKOS Jerzy Kostowski, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń JEKOS Jerzy Kostowski.

13. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

14. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.

15. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu produktów i usług JEKOS Jerzy Kostowski, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryn internetowych JEKOS Jerzy Kostowski (np. jerzykostowski.pl; www.jekos.pl) wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: 
 - z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach witryn internetowych 
JEKOS Jerzy Kostowski (np. www.jerzykostowski.pl; www.jekos.pl), określone szczegółowo w rozdziale „Polityka Cookies”

- z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do witryny internetowej JEKOS Jerzy Kostowski (np. www.jerzykostowski.pl; www.jekos.pl) nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL poprzednio odwiedzanej strony, z której Klient został przekierowany

16. W przypadku uzyskania przez JEKOS Jerzy Kostowski wiadomości o korzystaniu przez Klienta z witryn internetowych firmy niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, JEKOS Jerzy Kostowski może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

17. Przeglądanie zawartości witryny internetowej jerzykostowski.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Wypełnienie jakiegokolwiek formularza kontaktowego w celu uzyskania dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, dostępnych na stronie jerzykostowski.pl, wymaga podania danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail.

SYBSKRYPCJE BEZPŁATNYCH E-BOOKÓW/NEWSLETTERÓW

18. Wypełnienie jakiegokolwiek formularza kontaktowego w celu uzyskania dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, dostępnych na witrynach internetowych JEKOS Jerzy Kostowski (np. jerzykostowski.pl; www.jekos.pl) wymaga podania danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail.  

19. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów, e-booków i materiałów edukacyjnych, należących do JEKOS Jerzy Kostowski i dostępnych na witrynach internetowych firmy (np. www.jerzykostowski.pl; www.jekos.pl) wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

20. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera i/lub materiałów edukacyjnych. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter i/lub materiały edukacyjne. Imię pozwala firmie JEKOS Jerzy Kostowski zwracać się do Użytkowników po imieniu. JEKOS Jerzy Kostowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany w Polityce Prywatności”.

21. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 20, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

22. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez JEKOS Jerzy Kostowski za pośrednictwem witryn internetowych (np. www.jerzykostowski.pl; www.jekos.pl) możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na odpowiedniej stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego.

23. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

MARKETING BEZPOŚREDNI USŁUG I PRODUKTÓW

24. JEKOS Jerzy Kostowski zastrzega sobie prawo do przetwarzanie danych osobowych i wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Punkt nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy JEKOS Jerzy Kostowski oraz jej partnerów handlowych.

25. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu JEKOS Jerzy Kostowski, treści edukacyjnych, promocji produktów i usług, niekomercyjnych listów (np. życzeń, komentarzy itp.) oraz informacji komercyjnych, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów JEKOS Jerzy Kostowski.

26. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych JEKOS Jerzy Kostowski i jej witryn internetowych.

27. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe. Ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

JAWNE DANE OSOBOWE

28. Dane osobowe podane na serwisach należących do JEKOS Jerzy Kostowski przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich Odwiedzających strony zawierające te dane.

29. JEKOS Jerzy Kostowski nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

INNE FORMULARZE

30. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do JEKOS Jerzy Kostowski i dotyczące usług, produktów, serwisów i materiałów edukacyjnych nieobsługiwanych przez JEKOS Jerzy Kostowski nie podlegają Polityce Prywatności.  

PARTNERZY

31. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do JEKOS Jerzy Kostowski.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

32. JEKOS Jerzy Kostowski NIE sprzedaje danych osobowych Klientów innym podmiotom. 

33. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

34. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

POLITYKA COOKIES (Ciasteczka)

35. Witryny internetowe JEKOS Jerzy Kostowski (np. www.jerzykostowski.pl; www.jekos.pl) mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, użytkownika strony i jego danych.

36. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, może to jednak ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

37. JEKOS Jerzy Kostowski wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, do autoryzacji Klientów w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

38. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera, a także dla serwisu JEKOS Jerzy Kostowski.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

39. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http://jerzykostowski.pl/polityka-prywatnosci/. W przypadku zmian Polityki Prywatności obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

40. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: firma JEKOS Jerzy Kostowski nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów i Użytkowników należącego do niej serwisu i newsletterów.

KONTAKT

41. Wszelkie dodatkowe informacje oraz zapytania na temat Polityki prywatności oraz funkcjonowania bloga www.jerzykostowski.pl prosimy kierować na adres e-mail: jerzy.kostowski@jekos.pl z dopiskiem: „Polityka prywatności”.

© 2021 JEKOS Jerzy Kostowski - Wszelkie prawa zastrzeżone 

75% Zakończone ...

ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH

Wpisz poniżej Twoje imię i adres e-mail:

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close